แจ้งรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์(กลุ่มงานรังสีวิทยา)

ตามที่ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่วันที่ 12 – 23 กันยายน 2559 และได้ดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่ 29 กันยายน 2559 แล้วนั้น

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ขอแจ้งรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตามเอกสารแนบท้าย

Download เอกสาร