แจ้งรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ กลุ่มงานการพยาบาล จำนวน 7 อัตรา

ตามที่ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม – 14 สิงหาคม 2562 และได้สอบภาคข้อเขียนและภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์) เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 แล้วนั้น บัดนี้ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ขอแจ้งรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Download เอกสาร